รอบนมัสการวันอาทิตย์ ; กับ ดร. โรเบิร์ต มาไวรี (อังกฤษ-ไทย)