Living Streams

รอบนมัสการ 1

“วางตำแหน่งเพื่อขยายออก – ลึกขึ้น, สูงขึ้น และ ไกลขึ้น!”

ฟังคำเทศนา

 

ดูวีดีโอคำเทศนา

 

Posted in รอบนมัสการ 1 on January 6, 2019.

Share your thoughts...

Comments are closed.