Living Streams

รอบนมัสการ 1

การวางตำแหน่งของอาณาจักร และ เวลาไครอส 1

ฟังคำเทศนา

 

ดูวีดีโอคำเทศนา

 

Posted in รอบนมัสการ 1 on February 3, 2019.

Share your thoughts...

Comments are closed.