Living Streams

นักเทศน์รับเชิญ

การนมัสการรอบพิเศษ กับ อาจารย์เจฟฟ์ ยุน!

ปีแห่งอาณาจักร
กุญแจแห่งการเปิดเผยสำแดงเพื่อเปิดประตูสวรรค์!
การนมัสการรอบพิเศษกับอาจารย์เจฟฟ์ ยุน!

อาโมส 3:7 แท้จริงพระยาห์เวห์องค์เจ้านายไม่ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่เปิดเผยความลี้ลับ ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ 8 สิงห์เปล่งเสียงคำรามแล้ว ใครจะไม่กลัวบ้าง? พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสแล้ว ใครบ้างจะไม่เผยพระวจนะ?
โยชูวา 13:1 เมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงมีอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกมาก

เป็นอีกช่วงเวลาสำคัญสำหรับคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ เมื่อมีมากกว่า 50 คนได้ตอบสนองโดยการมอบหนึ่งปีของเขาในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มเวลา! พระเจ้าทรงเริ่มตรัสกับผมที่ค่ายลุกขึ้นเถิดสิงห์หนุ่ม และถ้อยคำนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นและมากขึ้น จนกลายเป็นการท้าทายที่ทรงพลังในหัวใจของผม ซึ่งบัดนี้ผมไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง!

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสิงโตได้คำรามแล้ว! ในอาณาจักรของสัตว์ สิงโตคำรามเพราะเหตุใด? สิงโตคำรามเพื่อประกาศอาณาเขตและเตือนเหยื่อว่ามันกำลังไล่ตามมา การคำรามของสิงโตในฝ่ายกายภาพนั้นสามารถทำให้เหยื่อเกิดความกลัวสุดขีด จนเหยื่อนั้นยอมจำนนต่อสิงโตอย่างง่ายดาย ในทำนองเดียวกัน สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ได้คำรามแล้ว! นี่เป็นเวลาที่เราจะต้องเข้ายึดครองเขตแดน!

เหล่าสิงห์หนุ่มจะต้องลุกขึ้นและขยายอาณาจักรของพระเจ้าในเวลานี้! พระเจ้าทรงสร้างคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนแบบอัครทูตและด้วยการเผยพระวจนะ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเจิมด้วยฤทธิ์เดชเพื่อยึดคืนสิ่งที่เป็นของพระองค์ ดังนั้นผมขอท้าทายคุณในวันนี้ ที่จะลุกขึ้นและขยายอาณาจักรของพระเจ้า! ถวายหนึ่งปีให้กับพระเจ้าและคอยดูการจัดเตรียมและการเพิ่มพูนทรัพยากรของคุณ ใช้ช่วงเวลานี้อย่างคุ้มค่าที่สุดและเติมเต็มสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์สำหรับชีวิตของคุณ เอเมน

Pastor Chee Kang Seng

ฟังคำเทศนา

 

ดูวีดีโอคำเทศนา

 

Posted in นักเทศน์รับเชิญ on January 13, 2019.

Share your thoughts...

Comments are closed.