Living Streams

คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมท่าศาลามีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของสมาชิกท่านหนึ่งในคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์

ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและสอนเรื่องราวของพระเจ้ากับญาติพี่น้องครอบครัวหนึ่งที่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซู ที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อท่านไป ท่านได้มีโอกาสพบชาวบ้านมากมายหลายคนที่มีใจที่เปิดและต้องการจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น แต่ยังขาดผู้ที่จะสอน ให้คำแนะนำ และดูแลคนเหล่านั้นให้เติบโตเป็นคริสเตียนที่แข็งแรง ท่านจึงปรึกษากับอจ.ชี คัง เส็ง เพื่อขอให้ทางคริสตจักรได้สนับสนุนและส่งตัวแทนสมาชิกจากลีฟวิ่งสตรีมส์กรุงเทพฯ ไปเพื่อสอนเรื่องราวของพระเจ้าและปรนนิบัติพี่น้องที่นั่นอย่างสม่ำเสมอ จนได้เติบโตขึ้นมาเป็นคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ท่าศาลา

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการรับใช้กับคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ท่าศาลา หรือเข้าร่วมรายการประชุมนมัสการพระเจ้าและรายการอื่นๆ ของคริสตจักรได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุภาพ ไทยทรงธรรม โทร 085-0300-121