Living Streams

การถวาย

Tithe

สิบลด

สิบลด คือการถวาย 10% จากรายได้ชองเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าสิบลดเป็นส่วนบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้า (เลวีนิติ 27:30) การถวายสิบลดเป็นการให้เกียรติพระเจ้าโดยการให้แก่คริสตจักรของพระองค์ และพระองค์ทรงสัญญาที่จะอวยพรเราผ่านการถวายสิบลด

มาลาคี 3:10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนำสิบชักหนึ่งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา และจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ

การถวายเพื่องานพันธกิจ

งานพันธกิจของคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ ได้แก่ คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ปทุมธานี และ คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อคุณระบุว่าถวายเพื่องานพันธกิจ เงินส่วนนี้จะถูกจัดเก็บไว้สำหรับใช้เพื่องานพันธกิจเท่านั้น

การถวายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

เราสามารถถวายมากกว่าสิบลดของเราเมื่อพระเจ้าทรงเร้าใจเราให้ทำเช่นนั้น เราอาจถวายด้วยเงินทอง สิ่งของหรือเวลาของเรา เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่เจาะจง

การถวาย

การถวายเป็นรูปแบบหนึ่งของการนมัสการ

พระคัมภีร์บอกเราว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้า เมื่อเราให้ เราให้ด้วยท่าทีแห่งการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ให้แก่เรา

เมื่อเราให้ พระเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธ์แห่งการให้ของเรางอกงามขึ้น คริสตจักรของพระเจ้าจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้น และพันธกิจของเราจะมีผลกระทบต่อสังคมได้มากขึ้น การให้ของเราเป็นการนมัสการพระเจ้าและสิ่งที่เราให้จะเป็นพระพรต่อผู้คน

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการถวายให้กับพระเจ้า ผ่านทางคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ได้ดังช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

Bank Details

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวาย

รายละเอียดธนาคาร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวาย

คุณสามารถถวายด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์
ธนาคาร:ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: สยามพารากอน
เลขที่บัญชี:738-2-96702-4
Swift Code: KASITHBK

ใบเสร็จรับเงินที่ท่านถวายให้กับคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ กรุณานำหลักฐานการโอนเงินของท่านใส่ซองถวายแล้วเขียนรายละเอียดของท่านที่หน้าซอง แล้วนำใส่ถุงถวายในรอบนมัสการทางคริสตจักรจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน