Living Streams

มีส่วนร่วมกับเรา

มีส่วนร่วมกับเรา

การรับใช้พระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษ! ในฐานะผู้เชื่อ เรามีความซาบซึ้งต่อพระเจ้าที่ทรงแสนดีต่อเรา!

เราต้องการที่จะรับใช้พระองค์ออกมาจากความชื่นชมยินดี และการขอบพระคุณ ในคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ มีหลากหลายช่องทางที่คุณสามารถรับใช้พระเจ้า ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นผู้เชื่อใหม่ หรือเป็นคริสเตียนที่เติบโตแล้ว คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ความสามารถของคุณเพื่อพระเจ้า ผ่านการปรนนิบัติรับใช้ในช่องทางต่างๆ ดังเช่น:

  • พันธกิจเด็ก
  • ทีมต้อนรับ
  • ทีมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
  • ทีมรับรองวิทยากร
  • ทีมจำหน่ายคำสอน
  • ทีมด้านสื่อ
  • ทีมประกาศ
  • ทีมเยี่ยมเยียน
  • ทีมนมัสการและเต้น
  • ทีมเตรียมความพร้อมสำหรับรายการประชุมต่างๆ

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของคริสตจักรและอยากจะมีส่วนในการรับใช้ คุณสามารถแจ้งความจำนงได้ที่

กรอกตัวอักษรเหล่านี้ลงในช่อง captcha